دفتر فنی گروه مهندسین روفِل همواره می‌کوشد با استفاده از نوآوری و بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین ساختمانی، درجه کیفیت و امنیت را در حین ساخت و در زمان بهره‌برداری افزایش دهد.

ماموریت کلی گروه مهندسین روفِل، افزایش سرعت ساخت، کاهش قیمت تمام شده ساخت، افزایش درجه ایمنی و ترویج آن است. لذا در راستای مسئولیت اجتماعی، اقدام به تهیه و تولید محتوا‌های آموزشی و آگاهی‌بخش رایگان نموده‌ایم.

دفتر فنی گروه مهندسین روفِل همواره می‌کوشد با استفاده از نوآوری و بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین ساختمانی، درجه کیفیت و امنیت را در حین ساخت و در زمان بهره‌برداری افزایش دهد.

ماموریت کلی گروه مهندسین روفِل، افزایش سرعت ساخت، کاهش قیمت تمام شده ساخت، افزایش درجه ایمنی و ترویج آن است. لذا در راستای مسئولیت اجتماعی، اقدام به تهیه و تولید محتوا‌های آموزشی و آگاهی‌بخش رایگان نموده‌ایم.

دفتر فنی گروه مهندسین روفِل همواره می‌کوشد با استفاده از نوآوری و بومی‌سازی تکنولوژی‌های نوین ساختمانی، درجه کیفیت و امنیت را در حین ساخت و در زمان بهره‌برداری افزایش دهد.

ماموریت کلی گروه مهندسین روفِل، افزایش سرعت ساخت، کاهش قیمت تمام شده ساخت، افزایش درجه ایمنی و ترویج آن است. لذا در راستای مسئولیت اجتماعی، اقدام به تهیه و تولید محتوا‌های آموزشی و آگاهی‌بخش رایگان نموده‌ایم.

سوالی دارید ؟
با واتس اپ در ارتباط باشید