فورجینگ چیست؟

آب یکی از نیاز های اولیه وحیاتی بشر وموجودات روی زمین میباشد و بدون آب زندگی نیز وجود نخواهد داشت.قبل از پیدایش شهر ها بشر نیاز خود را به آب از چشمه ها وجویبار ها تامین میکرد. تا آنکه با پیشرفت تمدن ورشد جمعیت ونیاز بیشتر به آب شرب مجبور به ساختن آب انبارها وذخیره نمودن آب نمودواین کار از آب انبار های خانگی وعمومی آغاز شد تا سر انجام به مخازن بزرگ زمینی وهوایی که در حال حاضر مورد استفاده واقع میگردد رسید.

البته در سالها پیش که از آب انبارهای خانگی وعمومی استفاده می شد آبی که درون این منابع ذخیره می شد ازجویها ویا برخی قناتها بود که آلوده بوده ومنشاء بسیاری از بیماریها می گشت.

در صورتیکه آب مخاذن جدید از طریق تصفیه خانه ها ویا چاههای عمیق تامین میگرددوهمینطور میزان سلامت آن توسط مسئولین بهداشتی مورد رسیدگی روزانه قرار میگیرد.

خدمت ما در این زمینه

مشاوره

طراحی

اجرا

ارزیابی دقیق بازار و در نظر گرفتن نیاز‌های واقعی کارفرما و مشاوره مناسب در حوزه ساخت و ساز

داشتن تیم و نیروی متخصص و فنی و مهندسین حرفه‌ای در هر پروژه و استفاده از تجهیزات و فن آوری‌های نوین در پروژه‌ها

بهینه سازی در ابعاد مختلف پروژه‌ها در جهت صرفه‌ی اقتصادی کارفرما

زمان بندی و برنامه‌ریزی دقیق از ابتدا تا انتهای پروژه

سوالی دارید ؟
با واتس اپ در ارتباط باشید