مراحل روش مهار متقابل

راهنما کامل و جامع مهار متقابل!

مهار متقابل یا مهارگذاری فشاری خاک یا مهارمتقابل (استرات) موضوع مورد بحث ما در این مطلب است. در ادامه قصد داریم پایدارسازی گود با این روش، طراحی، مراحل، مزایا و معایب آن را بررسی کنیم. همچنین تمامی نکات مرتبط با آن را بررسی خواهیم کرد.

پایدارسازی گود به روش مهار متقابل چیست؟

پایدارسازی گود به روش مهار متقابل عموماً برای گودهای با عرض کم استفاده می‌شود. البته ممکن است برای عرض‌های زیاد نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما این موضوع می‌تواند مشکلات دیگری را ایجاد کند.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی پایدارسازی گود کلیک کنید!


مهارمتقابل

نحوه پایداری سازی به روش مهار متقابل چگونه است؟

در این روش ابتدا دو طرف گود، چاه‌های حفاری می‌گردد. این چاه‌ها عمقی به اندازه عمق گودی دارند. طول چاه نیز ممکن است قدری از عمق گود بیشتر شود. توجه داشته باشید که اگر عمق چاه بیشتر باشد، پروفیل‌هایی که در مراحل بعدی قرار است کارگذاشته شوند، محکم‌تر خواهند شد.

حالا نوبت به قراردادن پروفیل‌ها است. قبل از این مرحله لازم است ابتدا ارتفاع پروفیل‌ها با استفاده از متدهای مرسوم محاسبه گردد. پروفیل‌ها مقداری بیرون زندگی نیز خواهند داشت.

حالا باید قسمت‌های بالایی پروفیل‌ها که رو به روی هم در دو قسمت گود قرار دارند، به وسیله تیرهایی مناسب به یکدیگر متصل کنیم. با این متد، استحکام گودی بالا خواهد رفت.

از آنجایی که با افزایش عرض، ضریب استحکام کاهش می‌یابد، گفته می‌شود که این روش برای گودهای دارای عرض کم مناسب است.

برای پروژه‌هایی که در مکان‌های با خاک ریزشی انجام می‌شود، باید بین اعضای قائم از الوارهای چوبی استفاده شود که البته به جز الوارچوبی می‌توان متریال دیگری را نیز انتخاب کرد.

علاوه بر این موضوع، در روش مهار بندی متقابل باید در جهت طول گود نیز مهاربندی مناسب انجام گردد.

در این روش از مهارهای فشاری نیز برای انتقال فشار خاک استفاده می‌گردد.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی عرشه فولادی کلیک کنید!


اجزای تشکیل دهنده مهار متقابل شامل چه موارد می‌‌شود؟

در قسمت‌ قصد داریم اجزای تشکیل دهنده مهار متقابل را بررسی کنیم.

دیوار یکی از قسمت های مهار متقابل است. دیوار می‌تواند از نوع شیت پایل، دیافراگمی، بتنی، شمع نگهبان و غیره باشد.

استرات نیز یکی از دیگر از اجزای تشکیل دهنده مهار متقابل است.

بین دیوار و اعضای فشاری که بین اعضا قرار می‌گیرد، Wale نامیده خواهد شد. با استفاده از Wale فشار خاک به استرات منتقل خواهد شد.

استرات‌ها با نیروی فشاری به یکدیگر متصل می‌شوند. Wale با استفاده از نیروی برشی و خمشی متصل می‌شود. دیوار نیز بر اساس نیروهای ترکیبی طراحی خواهد شد.

شمع‌های نگهبان نیز به عنوان دیوار موقت عمل خواهند کرد و وال‌ها و استرات‌ها به آن‌ها متصل می‌شوند.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی بتن ریزی در هوای سرد کلیک کنید!


مراحل اجرای مهار متقابل چگونه است؟

مراحل اجرای مهار متقابل شامل موارد زیر می‌شود.

 • اجرای شمع‌های نگهبان و دیواره
 • اجرای خاکبرداری
 • انجام پانل و پایدارسازی موضعی
 • انجام استرات

برای اجرای شمع‌های نگهبان لازم است، اعضای قائم را با در نظرگرفتن ریشه پایین‌تر از  کف گودبرداری این کار را انجام دهید. این عمق به منظور تامین گیرداری انتهای تحتانی پروفیل‌ها است که در چاهک قرار دارند، اجرا می‌شوند.

پروفیل‌های مستطیلی نیز گذاشته شده و سپس گودبرداری تا کمی پایین‌تر از تراز قرارگیری اولین ردیف اعضای افقی و نصب قیدهای فشاری آغاز می‌گردد. برای اینکه در نقاط دیگر نیز تعادل برقرار باشد، لازم است مهار متقابل اجرا گردد.

در ادامه مراحل نیز گودبرداری به همین ترتیب انجام شده و اعضای افقی و فشاری نصب می‌گردد.

استفاده از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگر مانند  شاتکریت مابین سولجرها برای افزایش استحکام گذاشته خواهد شد.

برای ردیف‌های بعدی باید سیستم مهار در جهت عمود بر سیستم قبلی گذاشته شود.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی دستور نقشه کلیک کنید!


مراحل روش مهار متقابل

۹ مزیت اجرای روش مهار متقابل

 1. این روش برای گودهای با عرض کم بسیار مناسب است.
 2. تغییر اشکال و شلوغی‌های محیط کمتر است.
 3. برای گودهای عمیق در مناطق شهری نیز این روش مفید است.
 4. برای اجرای کانال‌ها روشی مناسب است.
 5. در این روش امکان بازیافت بخشی از مصالح وجود دارد.
 6. با مهارمتقابل لازم نیست به زمین‌های مجاور وارد شوید.
 7. مهار متقابل با روش زهکشی منطبق است.
 8. انعطاف این روش و تقویت طرح آن بیشتر امکان پذیر است.
 9. با این روش به اجازه همسایه نیازی نیست.

برای خرید قالب وافل کلیک کنید.


۸ معایب روش مهارمتقابل

 1. برای گودهای با عرض زیاد روش مناسبی نیست.
 2. در داخل گود فضای زیادی را نسبت به روش میخکوبی اشغال می‌کند.
 3. برای اجرای آن به زمان بسیاری نیاز است.
 4. برای اماکن دارای طراحی نامنظم مناسب نیست.
 5. پس از شروع مراحل انجام کار، امکان افزایش عمق گودی وجود ندارد.
 6. اگر سطح خاک یکسان نباشد، مشکل ایجاد خواهد شد.
 7. اگر ترازها دست و پا گیر باشد، مشکل ایجاد خواهد شد.
 8. برای اجرا نیاز به کمک و مشاوره متخصصان دارد.

روش مهار متقابل و شباهت آن با روش‌های دیگر

به صورت کلی روش مهار متقابل از جمله روش‌های پایداری‌سازی موقت به حساب می‌آید. مهار متقابل، برای نگهداری و حفاظت از جداره‌های گودال مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روش بیشتر برای محیط‌های شهری و باگودهای با عرض کم مناسب است.

پایدارسازی گود به روش مهار متقابل Reciprocal Support، با روش سازه نگهبان خرپایی بیشترین شباهت را دارد. در هر دو روش با استفاده از المان‌های مهار متقابل می‌توان تغییرشکل‌های جانبی دیوار‌های گودال را کنترل کرد. در این روش هم، المان‌هایی قائم در داخل شمع‌ها قرار می‌گیرد. المان‌ها باید طولی بیشتر از ارتفاع گود قرار داشته باشند. شکل المان‌ها می‌توان به پروفیل‌های اچ شکل، ال شکل و یا مستطیلی باشد.

پس از قراردادن المان‌ها در هر دو روش، المان‌هایی افقی شکل به صورت خرپایی گذاشته می‌شود تا سازه‌ها به یکدیگر متصل شوند. برای اینکه نتیجه بهتری گرفته شود، لازم سات شرایط دو سازه مجاور یکسان باشد.

در روش مهار متقابل و خرپایی، خاک‌ها به یکدیگر دوخته خواهند شد. مهار متقابل، نسبت به خرپایی می‌تواند به صرفه‌تر و اقتصادی‌تر باشد.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی سقف وافل کلیک کنید!


طراحی روش Reciprocal Support

طراحی روش  Reciprocal Support بر اساس دو روش طراحی ژئوتکنیکی و سازه‌ای است. در طراحی سازه‌ای این روش ظرفیت باربری المان‌های خرپا طراحی و کنترل خواهد شد. برای این کار از نرم‌افزار  SAP که از جمله نرم‌افزارهای تجاری متداول در بین مهندسین طراح پایدارسازی است، استفاده خواهد شد.

طراحی ژئوتکنیکی این روش شامل پایدارسازی گوه گسیختگی و کنترل تغییر مکان زیر ساختمان‌های مجاور گود ومطالعات خاک می‌باشد. در این روش از نرم‌افزارهای Geo Studio و  Plaxis استفاده می‌شود که از نرم‌افزارهای در پایه  تحلیل حدی و اجزای محدود هستند.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی بهینه سازی اسکلت کلیک کنید!


نکات مهم در مراحل خاکبرداری و پایدارسازی خاک برای مهارمتقابل

برای خاکبرداری ابتدا در دو طرف گود، چاهک‌هایی حفر می‌شود. همانطور که گفته شد، عمق چاهک‌ها باید با عمق گود برابر باشد. این مقدار اضافه حدوداً ۲۵ تا ۰.۳۵ برابر عمق گود است.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی سقف بابل دک کلیک کنید!


اعضای فشاری در مهار متقابل شامل چه مواردی می‌شود؟

اعضای فشاری وظیفه انتقال فشار خاک را از یک دیوار به دیوار دیگر بر عهده دارند. این اعضا شامل موارد زیر می‌شوند :

 • نیمرخ زوج IPE
 • نیمرخ زوج IPB
 • لوله
 • قوطی
 • مقطع بتنی

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی روش تاپ داون کلیک کنید! 


اعضای واسط در مهار متقابل شامل چه مواردی می‌شود؟

این اعضا به منظور انتقال نیرو از دیوار به اعضای فشاری تعبیه می‌شوند.

همان طور که از اسم این اعضا مشخص است، وظیفه انتقال نیرو از دیوار به اعضای فشاری را دارند.

اعضای واسط بر اساس نیروی برشی و خمشی و دیوار نیز بر اساس نیروهای ترکیبی پیاده سازی خواهد شد.


برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی انکراژ کلیک کنید!


معرفی انواع روش‌های مهارسازی گود

در این قسمت همراه ما باشید تا انواع روش‌های مهارسازی گود رابیش‌تر بررسی کنیم.

 • مهارمتقابل( که در این مطلب به صورت کامل معرفی گردید)
 • دوخت به پشت
 • دیواره دیافراگمی
 • اجرای شمع
 • سپرکوبی
 • خرپایی
 • پشت‌بند

برای خرید قالب وافل کلیک کنید!


سخن آخر!

ما در این مطلب سعی کردیم، تمامی نکات مربوط به مهاربندی متقابل را بررسی کنیم. اینکه مهاربندی متقابل چه مراحلی دارد، مزایا و معایب آن چیست و چه شباهتی با روش خرپا دارد. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب، نیاز به اطلاعات بیشتری در این خصوص داشتید، می‌توانید از کارشناسان ما کمک بگیرید.

برای دانلود خلاصه مقاله از لینک زیر استفاده کنید.

مهارمتقابل

دفتر فنی مهندسی روفِل، مجری اسکلت‌های ساختمانی، صنعتی و عرشه فولادی، پروژه‌های بسیار موفقی را در زمینه‌های متفاوت عمرانی اجرا نموده است.

برای آشنایی بیشتر با دفتر فنی و مهندسی روفِل به درباره ما مراجعه نمایید.

همچنین برای تماس با کارشناسان مجرب ما به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اگر می‌خواهید با پروژه‌های عمرانی موفق روفِل آشنا شوید، به بخش پروژه‌های عمرانی مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مقالات

خرید قالب وافل
۲۱ مهر ۱۴۰۰
قالب مدور + بررسی انواع قالب بتن و ویژگی‌های هرکدام
۱۷ مهر ۱۴۰۰
تجهیزات قالب بندی | تولید تجهیزات و لوازم قالب بندی بتن
۱۶ مهر ۱۴۰۰
اسکافلد چیست؟ آشنایی با انواع آن + ویدئو
۱۷ شهریور ۱۴۰۰
انواع قالب بتن ریزی در فوندانسیون + بررسی قیمت
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
سوالی دارید ؟
با واتس اپ در ارتباط باشید